Eisen en toezicht

Met succes een schoolopleiding volgen hangt van veel factoren af. De omgeving van het kind, de ouders, de leraren, zij spelen allen een belangrijke rol bij het voltooien van een opleiding. Vandaar dat we al deze partijen betrekken bij de toekenning van een beurs.

Yiriwaa stelt duidelijke eisen aan de kinderen die een beurs aanvragen. Een uitvoerige intake zorgt ervoor dat we zicht hebben op de situatie en de motivatie van het kind. Daarnaast is Yiriwaa zo georganiseerd dat we voortdurend (wekelijks en maandelijks) toezicht houden op de vorderingen van het kind. De eigen verantwoordelijkheid van het kind en haar of zijn ouders spelen daarin een belangrijke rol. Afspraken maken, verslag doen van vorderingen en prestaties, uitgaven verantwoorden, het zijn de normale zaken bij de besteding van Yiriwaa gelden.

Lokaal, persoonlijk en intensief: dat zijn de kenmerken van de werkwijze van de Yiriwaa Foundation. Om te zorgen dat gemotiveerde kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Met ieder kind gaan we in grade 6 en in grade 9 na of de resultaten voldoende zijn om door te stromen naar een volgend level.
In Gambia stromen veel kinderen door zonder dat ze het niveau voor een volgende klas beheersen. Het effect is dat ze niet meer aangesloten zijn op de lesstof en aan het einde van hun schoolloopbaan, in grade 12, hun diploma niet halen. De overgang naar grade 10 is daarbij een belangrijk ijkmoment. Wanneer een kind op dat moment de belangrijkste vakken onvoldoende beheerst kan het kind grade 9 overdoen wanneer de potentie wel aanwezig is. Wanneer dit niet het geval is, kan de betreffende leerling doorstromen naar een vakopleiding. Er zijn verschillende mogelijkheden om een ambacht te leren. Voor sommige kinderen levert dit meer perspectief op werk op dan verder investeren in een algemene cognitieve opleiding wanneer dat niet tot een diploma leidt.


Copyright © 2014  |   Ardis Organisatie Ontwikkeling    |   Privacyverklaring en cookiebeleid    |   door >  Creapolis