Yiriwaa: Leren mogelijk maken

De Yiriwaa Foundation verschaft kinderen in Afrikaanse landen beurzen om een schoolopleiding te volgen.

Het idee achter Yiriwaa is dat we zoveel mogelijk gebruik willen maken van bestaande onderwijsinstellingen in een (Afrikaans) land. Kinderen die het aan middelen ontbreekt om daaraan deel te nemen en die zich gemotiveerd tonen om naar school te gaan en een opleiding te beginnen en af te maken, kunnen een toelage krijgen via de Yiriwaa Foundation.

Yiriwaa bestuurt zelf geen scholen of instituten, maar zorgt ervoor dat kinderen die daar zelf geen geld voor hebben toch naar school kunnen. De beurs kan bestaan uit schoolgeld, geld voor boeken of een uniform, maar ook uit een onkostenvergoeding voor het reizen van huis naar school.

Elke aanvraag voor een beurs wordt grondig onderzocht. Niet alleen het kind zelf, maar ook de omgeving van het kind waaronder ouders en onderwijzers worden betrokken bij de intake om te zien of de beurs nodig en passend is. De motivatie van het kind speelt daarin een belangrijke rol. Maar ook de medewerking van ouders en docenten is van belang. Want een Yiriwaa beurs heeft als belangrijkste doel: de opleiding beginnen én afmaken.

 

Ardis medewerkers bezoeken Gambia, februari 2015

Afgelopen februari brachten een aantal Ardis medewerkers een bezoek aan de stichting in Gambia. We bezoeken Gambia elk jaar om de onderlinge band sterk te houden, te ondersteunen waar we kunnen en de kinderen een leerzame en leuke dag te bezorgen.

De stichting is bijna toe aan haar eerste jubileum. In de eerste vier jaar hebben we een mooie structuur opgezet waarmee we, met lokale mensen, op drie plekken in het land bijna 100 kinderen helpen een opleiding te beginnen én af te maken.


Copyright © 2014  |   Ardis Organisatie Ontwikkeling    |   Privacyverklaring en cookiebeleid    |   door >  Tools for change