Organisatie

Organisatie en toezicht in Gambia

De Yiriwaa Foundation kent een bestuur in Nederland en een board in Gambia. Vanuit Nederland zorgen we voor de fondsen, in Gambia hebben we de organisatie die kinderen begeleidt en toezicht houdt.

In Gambia vormen Baraba Somers, Kawsu Silla en Ansmane Nanko vanuit de Kairoh Garden locatie in Tanjeh het bestuur. Zij kennen de lokale situaties, spreken de dialecten en hebben goed zicht op de kwaliteit van de scholen. Zij doen hun werk onbezoldigd.

We hebben in Gambia vijf regio’s opgezet waarin een Contact Person als coördinator optreedt:
– Aan de kust Kombo North (Banjul/Serekunda) en Kombo South (Brikama/Tanjeh)
– In het binnenland Central North (Kuntaur), Central South (Brikama Ba)
– In het oosten Gambia East (Basse).

Lokaal, Persoonlijk en Intensief werken, dat is wat de Contact Persons doen.

De lokale Contact person (CP) voert de intakegesprekken met kandidaat-kinderen, hun ouders en leerkracht(en). Daarna doet de CP een voorstel aan de Gambian Board die over de aanvraag beslist. We hebben uitdrukkelijk voor deze werkwijze gekozen om zo lokaal mogelijk te kunnen werken, zonder evenwel de CP’s de verantwoordelijkheid voor afwijzing of toekenning te geven. In de praktijk blijkt dat zij op deze wijze minder druk vanuit de lokale bevolking ervaren en beter kunnen functioneren.

Bij toekenning volgt de CP de prestaties van het kind door regelmatig (maandelijks) contact te hebben en schoolbezoek – alsook schoolprestaties – nauwlettend in de gaten te houden. Minimaal éénmaal per jaar heeft de CP een gesprek met de school en de ouders van het kind.

Op deze wijze garanderen we goede kennis van de situatie van ieder kind, goed contact met het kind en voortdurend toezicht op prestaties en bestedingen.

Organisatie en toezicht in Nederland

De Yiriwaa Foundation kent een bestuur in Nederland en een board in Gambia. Vanuit Nederland zorgen we voor de fondsen, in Gambia hebben we de organisatie die kinderen begeleidt en toezicht houdt.

In Gambia vormen Baraba Somers, Kawsu Silla en Ansmane Nanko vanuit de Kairoh Garden locatie in Tanjeh het bestuur. Zij kennen de lokale situaties, spreken de dialecten en hebben goed zicht op de kwaliteit van de scholen. Zij doen hun werk onbezoldigd.

We hebben in Gambia vijf regio’s opgezet waarin een Contact Person als coördinator optreedt:
– Aan de kust Kombo North (Banjul/Serekunda) en Kombo South (Brikama/Tanjeh)
– In het binnenland Central North (Kuntaur), Central South (Brikama Ba)
– In het oosten Gambia East (Basse).

Roelien Bokelmann

Voorzitter/ Externe contacten / Algemeen Beleid

Jessica Hettinga

Jaarlijkse reis / Training Contact Persons / Algemeen Beleid

Anne Bouwmeester

Secretariaat / Jaarlijkse Reis

Ronald Witjas

Financiën / Werving / Website / Algemeen Beleid

Alle bestuurders doen hun taken onbezoldigd. Jaarlijks maakt een klein team van Ardis adviseurs een reis naar Gambia om voor alle Yiriwaa-kinderen op de locaties een workshop van een dag te verzorgen. Daarmee houden we zelf ook contact met de kinderen, horen hun verhalen en zien we ze letterlijk en figuurlijk groeien. De reis wordt gesponsord door Ardis.

Daarnaast hebben we eenmaal per jaar een tweedaagse conferentie met de Contact Persons om hun bevindingen te horen en daar gezamenlijk van te leren. Ook krijgen zij training in gespreksvoering, coaching van kinderen en het bijhouden van een eenvoudige administratie.