Organisatie:
in elke regio een Coördinator

Yiriwaa heeft een bestuur in Nederland én een lokaal bestuur in Gambia. In Nederland zorgen we voor de fondsen, in Gambia hebben we de organisatie die kinderen begeleidt en toezicht houdt.

Daarvoor hebben we in The Gambia vijf regio’s ingesteld:
 - Aan de kust Kombo North (Banjul/Serekunda) en Kombo South (Brikama/Tanjeh)
 - In het binnenland Central North (Kuntaur), Central South (Brikama Ba)
 - In Oost Gambia: East (Basse)

De coördinator houdt de intakes, doet een voorstel voor een beurs bij het centrale bestuur in Gambia en onderhoudt bij toekenning van de beurs regelmatig contact met het kind.
Op deze wijze garanderen we goede kennis van de situatie van elk kind, goed contact met het kind en voortdurend toezicht  op prestaties en uitgaven.

De mensen achter Yiriwaa

De Yiriwaa Foundation is in Nederland direct gelieerd aan:

Ardis Organisatie Ontwikkeling in Den Haag.
www.ardis.nl

Het Nederlandse bestuur bestaat uit:

Roelien Bokelmann:
Voorzitter / Externe contacten - VSG / Bestedingsbeleid / Algemeen beleid & toelatingen

Ronald Witjas:
Vice-voorzitter / Financiën / Contacten Gambia & Contact Persons / Werving / Website / Algemeen beleid

Suzanne den Boer:
Contact Persons training / Toelatingen / Jaarlijkse reis & bezoeken

Alle bestuurders doen hun taken onbezoldigd. De Yiriwaa Foundation kent geen betaling voor haar vrijwilligers.

 

In Gambia vormen Barbara Somers, Kawsu Sillah en Ansmane Nanko vanuit de Kairoh Garden locatie het bestuur. Zij kennen de lokale situatie, spreken de talen en dialecten en hebben vanuit hun ervaring goed zicht op de kwaliteit van scholen.

www.kairohgarden.com

Fiscaal nummer: 8500.95.888

Banknummer Yiriwaa: NL93RABO0159591317

KvK nummer: 51608278


Copyright © 2014  |   Ardis Organisatie Ontwikkeling    |   Privacyverklaring en cookiebeleid    |   door >  Creapolis