DOELSTELLING

Wat doen we en hoe doen we dat?

Yiriwaa bestuurt zelf geen scholen of instituten omdat we van mening zijn dat het de verantwoordelijkheid van de landelijke of lokale overheid is om daarin te voorzien. Die rol willen we bewust niet overnemen. We ondersteunen op individueel niveau zodat we onze monitoring en resultaten optimaal kunnen waarborgen.

De toelage vanuit de Yirwaa Foundation bestaat naar behoefte uit schoolgeld, geld voor boeken en leermiddelen, maaltijden op school, een uniform en zo nodig een vergoeding voor de kosten voor het reizen van huis naar school. Kinderen die in afgelegen dorpen wonen zijn in Afrika veelal aangewezen op lokale taxi’s omdat er geen openbaar vervoer is. De kosten daarvan dienen per rit betaald te worden en kunnen – naargelang de afstand – fors oplopen. Los van de reiskosten bedragen de kosten voor een Upper Basic School leerling gemiddeld tussen de 200 en 300 euro per jaar.

Wij ondersteunen individuele kinderen

Elke aanvraag voor een toelage wordt grondig onderzocht door een lokale Contact Person. Het kind zelf, maar ook de omgeving van het kind waaronder ouders, familie en onderwijzers worden betrokken bij de intake om te bezien of een toelage nodig en passend is. De motivatie van het kind speelt een belangrijke rol en telt voor Yiriwaa meer dan de capaciteiten. Want ieder kind heeft recht op kansen, vinden we.